Ga naar inhoud

Daktimmer, traditioneel dak of spanten dak

De fundamenten van onze dakbedekking liggen in de daktimmer. De timmerwerken, gordingen en kepers of spanten, stuk voor stuk het werk van een gespecialiseerd vakman.

Het dakhout:

Veel gebruikte houtsoorten: oregon (douglas), roodnoorse den en epicia.

 • Oregon: duurste maar ook sterkste houtsoort.
 • Roodnoorse den: lengte beperkt tot 5 à 6 m.
 • Epicia (inlandse den of vurenhout)

Grote pluspunten: goedkoop en in grote lengtes te krijgen.

Traditionele dakconstructie:

 • Constructie samengesteld uit gordingen en nokbalk, aangewend voor het realiseren van de overspanningen van muur tot muur. Zij vormen de hoofddraagstructuur voor de bovenliggende kepers of sandwichpanelen.
 • De muurplaten dienen als aanzet voor het keperwerk / het spantendak/ de bakgootconstructie
 • Op de kepers komt het onderdak, de tengellatten, panlatten en pannen.
 • Qua isolatiedikte heeft deze constructie beperkingen m.b.t. de isolatiediktes van 12 cm of meer.

Dakconstructie met keperspannten:

 • Kapconstructie samengesteld uit genagelde keperspanten, muurplaten, en nokbalken.
 • De keperspanen worden geplaatst met een tussenafstand h.o.h. van 0.45/ 0.60 cm
 • Besparing op het volume aan timmerhout en isolatiediktes vanaf 12 cm mogelijk
 • Voordelen : Grotere overspanningen mogelijk.

De daktimmer voor nieuwbouw doen wij niet zelf, maar wordt verzorgd door een bekwame timmerman, waar wij goed mee samenwerken. De coördinatie nemen wij voor onze rekening.

Renovatie Timmering plat dak Uittimmering Dakkapel Traditionele daktimmer gordingen