Ga naar inhoud
 

FAQ, voor al uw vragen over materialen en uitvoering van dakwerken


Algemeen

Wat zijn de voordelen van Dakwerken Demessemaeker?

Demessemaeker biedt u een heldere offerte, die u snel en simpel via onze website kunt aanvragen.
Doorgaans kunnen we binnen twee weken een gepaste offerte bezorgen.
Demessemaeker werkt uitsluitend met goed opgeleide vakmensen die regelmatig bijgeschoold en
gecontroleerd worden.
Demessemaeker werkt voor de particulier – architect – woningbouw - overheid - industrie.
Wij houden ons aan het afgesproken tijd-schema zoals in overleg met u is vastgesteld.
Wij zullen alles in het werk stellen om ook tijdens de werkzaamheden uw dak waterdicht te houden.
Wij zorgen voor een opgeruimde werkplek, tijdens en ook na de werkzaamheden.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling tijdens de werkzaamheden.

Dien ik mijn dak ruim van tevoren te bestellen?

Wij adviseren uw dak bij aanvang van uw bouwaanvraag vast te leggen. Ook bij renovaties is het aan te raden
snel een beslissing te nemen. Onze agenda is voor een periode van drie tot zes maanden besproken.

Hoeveel gaat mijn dak kosten?

De prijs wordt bepaald door diverse factoren. Dit zijn de belangrijkste:

 • de moeilijkheidsgraad van het dak (kilgoten, hoekkepers, dakdoorbrekingen);
 • toegankelijkheid van de bouwplaats, hoogte van het dak:
 • keuze van de dakbedekking materiaal zelf (onderdak, tengels, panlatten, lood en/of zink, isolatie, dakpannen en hulpstukken) + verwerkingskosten
 • veiligheidsvoorzieningen.

Hoe gaat Dakwerken Demessemaeker tewerk?

 • De goedgekeurde offerte wordt grondig voorbereid: bestelling materialen, aanvraag stad, vergunningen, RSZ werkmelding.
 • Bij renovaties moet het werk in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd, dwz. ’s morgens uw dak eraf en ’s avonds waterdicht met onderdak.
 • Wij installeren voor de bouw een Böcker kraan.
 • Veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen (steigers, valbeveiliging etc.).

Wat houdt de garantie in?

Demessemaeker waarborgt u een probleemloos dak voor een periode van 10 (tien) jaar. Hoewel uw dak nagenoeg geen onderhoud behoeft raden wij u aan om eens per jaar een zichtcontrole op het dak uit te voeren en de afvoeren en het dakvlak schoon te vegen en eventuele takken, blad of andere voorwerpen te verwijderen.

Plat dak

Hoe lang gaat een roofing dak mee?

Het roofing dak dat wij verzorgen is het meest duurzame dak. Uit de praktijk blijkt dat de verwachte levensduur meer dan 40 jaar bedraagt. Om het vertrouwen in onze materialen te onderstrepen geeft Demessemaeker u een volledige garantie van 10 jaar op materiaal en uitvoering.

Wat is een warm dak?

De isolatielaag bevindt zich tussen de dakvloer en de afdichting.
Bij een warm dak wordt de dakvloer door de isolatie beschermd tegen sterke temperatuurschommelingen. Het
gevaar op bewegingen en scheuren in de dakvloer wordt hierdoor beperkt.

Wat is een koud dak?

Een koud dak heeft een met buitenlucht verluchte spouw tussen de bovenste dakvloer en de thermische
isolatie. Deze dakopbouw is een verouderd systeem.

Wat is een omkeerdak?

De afdichting wordt hier rechtstreeks op de dakvloer geplaatst. De isolatielaag bevindt zich boven de afdichting. De klassieke oplossing bestaat uit XPS geëxtrudeerd-polystyreenplaten die met grind of tegels, al dan niet op tegeldragers, worden belast.
Het gewicht van de ballast moet voldoende zijn om afwaaien of oplichting van de isolatieplaten te voorkomen.
De ballast beschermt eveneens de isolatieplaten tegen UV-straling.
Meer nog dan bij een warm dak moet de helling voldoende zijn (>2%) voor een optimale evacuatie van het
water en om warmteverlies door de aanwezigheid van water en het risico op condensatie te vermijden.

Wat kost een groen dak gemiddeld?

De kosten voor de aanleg van een groen dak hangen af van de kwaliteit en kenmerken van het bestaande dak, het type begroeiing en van de uiteindelijke inrichting. De gemiddelde aanlegkosten variëren van € 45/m2 tot € 100/m2 voor een extensief dak. Intensieve daktuinen beginnen bij €120/m2.

Is mijn huidige dak geschikt voor een groen dak?

Een groen dak weegt meer dan een gewoon dak en niet alle dakconstructies kunnen dit extra gewicht aan. Daarom is het belangrijk om uw dakconstructie te laten controleren.
Verder is voor een groen dak een wortelwerende laag nodig om aantasting door wortels te voorkomen. De meeste bestaande dakbedekkingen zijn niet wortelwerend. Als u geen nieuwe dakbedekking gaat aanleggen, moet er dus wel een aparte wortelwerende folie worden aangebracht.

Kan ik een subsidie bekomen voor een groen dak?

Groendaken hebben alleen maar voordelen. Daarom stellen de meeste Vlaamse gemeenten subsidies ter
beschikking voor het installeren van een groendak!
Er kunnen wel verschillen zijn voor particulieren, bedrijven en vzw’s!
Neem best contact op met uw stads- of gemeentebestuur.
Voor meer info kijk op www.premiezoeker.be.
Ook kan u terecht bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap (dhr. Dirk Demeyere tel.
02.553.81.13 E-mail dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be) alsook bij organisaties zoals VIBE (www.vibe.be Bond
Beter Leefmilieu (www.bondbeterleefmilieu.be) Dialoog (www.dialoog.be). Of www.vlaanderen.be

Hoe dik dient mijn isolatie voor mijn plat dak te zijn?

De totale warmteweerstand voor wanden: 2,5 m² W/K, voor daken 3,0 m² W/K
Dit komt overeen met een
Minimale dikte voor PIR Rotswol
wanden 70 mm 100 mm
daken 80 mm 120 mm
Afhankelijk van de samenstelling van de wanden kan de minimale dikte soms variëren.

Pannen

Wanneer gebruik ik dakpannen?

Dakpannen kunnen gebruikt worden bij een dak met een minimale dakhelling van ca. 22°, verplicht met onderdak. Niet alle dakpannen zijn geschikt voor daken met een kleine helling. Tegelpannen mogen niet geplaatst worden op daken met een helling kleiner dan 35°.
Vraag technische bijstand indien uw dak een kleinere helling heeft dan 22°, dan kunnen wij u een speciale pan aanbieden. Een pan met een dubbele zijsluiting blijft bij storm beter liggen.
Indien U algengroei en mosvorming wil vermijden gebruikt u het beste geglazuurde pannen, maar is altijd geen definitieve uitsluiting ervan.
Het groen worden van dakpannen heeft niet de minste invloed op de intrinsieke kwaliteit ervan. De vorstbestendigheid blijft gegarandeerd.
De nokpannen worden steeds geplaatst op een geventileerde ondernok.

Wat houdt de 30-jarige garantie van de leverancier precies in?

De leverancier biedt een garantie van 30 jaar. Deze garantie heeft betrekking op de vorstbestendigheid, waterdichtheden, weerstand tegen breuk. Voor elke dakpan of elk hulpstuk dat binnen de garantieperiode van 30 jaar niet aan die eis voldoet, zal gratis franco werk een vervangend product worden geleverd.
Deze garantievoorwaarden vereisen dat de dakpannen volgens de verwerkingsvoorschriften geplaatst zijn (minimum dakhelling respecteren, voldoende dikke tengels en zorg dragen voor voldoende ventilatie d.m.v. een open nokconstructie en/of het plaatsen van ventilatiepannen).
En goede dakpan moet eigenlijk de levensduur van een woning hebben. Om dat productiefouten niet uit te sluiten zijn worden dakpannen en hulpstukken 30 jaar gegarandeerd. Bij aankoop van uw dakpannen, kunt u via uw bouwmaterialen handelaar een garantiecertificaat krijgen.
Indien zich problemen zouden voordoen dient u zich in eerste instantie te wenden tot uw aannemer/dakdekker. Hij zal op zijn beurt contact met de fabrikant opnemen.

Waarom een onderdak leggen?

Onderdakfolies beschermen het dak tegen wind, water, stuifsneeuw en stof. Ze moeten dus waterdicht zijn. Belangrijk is ook hun dampdoorlatendheid, om condensatie te voorkomen. Wij werken met een Monapherm of Fel’x onderdak van Icopal. Indien door de architect voorgeschreven met menuiserite platen.

Isolatie

Waarom uw dak goed isoleren?

Warmte stijgt. Het thermisch isoleren van het dak of de bovenste plafonds levert een grote besparing op. Isoleren van een dak met een onverwarmde zolder levert al vlug een besparing op van 30% per jaar. De winsten zijn dus nog hoger als het om een verwarmde zolder gaat. Bovendien kan u beroep doen op premies (zie www.energiesparen.be).
Dakisolatie van het hoofddak is in de meeste bestaande woningen makkelijk te plaatsen zonder dat een grondige renovatie noodzakelijk is. Isoleren is wel meer dan louter wat isolatiemateriaal tussen de kepers steken. Het is niet moeilijk maar het is wel nodig voor u begint eerst eens na te gaan hoe u het best isoleert, welke de aandachtspunten zijn en welke de meest geschikte materialen.
De meerkosten voor betere dakisolatie zijn trouwens beperkt. U wint ze dus snel terug en u geniet voor de rest van de levensduur van het gebouw van een lagere energierekening en meer comfort. Investeren in goede isolatie betekent trouwens ook dat u minder moet investeren in een verwarmingsinstallatie. U heeft immers minder behoefte aan verwarming.

Hoe meer hoe beter?

De isolatiedikte is afhankelijk van het soort isolatiemateriaal dat u gebruikt. Het belangrijkste is dat uw dak een zekere graad van isolatie bereikt. De officiële waarden voor daken zijn:

 • vanaf 20/2 Umax 0,27 W/m²K.
 • vanaf 20/4 Umax 0,24 W/m²K.

voor nieuwbouwwoningen geldt:

 • E-peil <= E70
 • K-peil <= K40

Dit komt neer op een isolatiedikte tussen 10 en 12 cm afhankelijk van het soort isolatiemateriaal.
Laag-energiehuizen leggen de lat veel hoger en streven een k-waarde na van 0,2 W/m²K met een isolatiedikte van minstens 20cm.
De Vlaamse isolatiereglementering legt dus minimumeisen op aan de isolatie van woongebouwen. Deze minimumeisen zijn niet echt streng. We raden daarom een hogere isolatiegraad bij nieuwbouw en renovatie aan. Voor dakisolatie mag 18 cm als minimum beschouwd worden. Ook al stelt de wetgever zich tevreden met 10 à 12 cm. Voor één keer gaat de stelling “hoe meer, hoe beter” wél op!

Wat is een RD-waarde?

De RD-waarde of R-Declared waarde is de warmteweerstand van een materiaal, opgegeven door de fabrikant volgens NEN-EN 13162. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van het materiaal, oftewel hoe beter het materiaal in staat is om in de winter de warmte in uw huis te houden en in de zomer de warmte buiten.

Wat is RC-waarde?

De Rc-waarde is de totale warmteweerstand van een constructie, d.w.z. de weerstand van een constructie tegen warmte doorgang. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van de constructie. De Rc-waarde wordt berekend volgens de NEN 1068:2001 of de NPR 2068:2002 met de volgende formule: Rc = { (som Rm + Rsi + Rse) / (1 + a) } – Rsi – Rse (m2.K/W).

Wat is een lambda waarde?

De lambda waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een bepaald materiaal. Elk materiaal heeft een eigen warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe lager deze waarde, hoe slechter een materiaal warmte geleidt, dus hoe beter het isoleert. Koper bijv. heeft een lambda declared waarde van ca. 370,00 W/(m.K) en geleidt dus zeer goed, maar isoleert daarentegen dus zeer slecht. IsoEasy® heeft lambda declared waarde van slechts 0,023 W/(m.K) en isoleert dus bijzonder goed.

Mijn dak is reeds aan de buitenzijde geïsoleerd. Wegens de gehorigheid wil ik echter aan de binnenzijde nog een laag isolatie aanbrengen. Kan dat?

Is de dikte van de nieuwe isolatie niet groter dan deze van de bestaande, dan is dat over het algemeen geen probleem. Is de dikte groter, dan zou er condensgevaar tussen beide isolatielagen kunnen ontstaan. In dat geval is een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de binnenzijde noodzakelijk.

Wat is polyurethaan isolatie (PUR)?

Polyurethaan isolatie is een thermohardend schuim dat al sinds 1937 bekend is. Het wordt veelvuldig toegepast in allerlei industrieën, zoals de schoenenindustrie, de auto-industrie, de lijmindustrie en natuurlijk in de isolatie-industrie vanwege de uitstekende isolatiewaarden van het product. Wist u bijvoorbeeld dat polyurethaan isolatie (PUR) tegenwoordig in bijna alle nieuwe koelkasten wordt toegepast?Polyurethaan isolatie, afgekort PU of PUR, behoort tot de polymeren, en kent vele verschillende toepassingen. Polyurethaan isolatie staat garant voor een optimale thermische isolatie.
EcoTherm benut de uitstekende isolerende eigenschappen van polyurethaan voor het produceren van isolatiematerialen voor bijvoorbeeld hallenbouw, dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie, isolatie in klimaattechniek, afbouw en overige industriële toepassingen.

Wat is polyisocyanuraat isolatie (PIR)?

Polyisocyanuraat isolatie (PIR) is feitelijk een doorontwikkeling van polyurethaan isolatie (PUR). Het bevat nog betere isolatiewaarden dan polyurehtaan isolatie (PUR) en heeft bovendien betere brandwerende eigenschappen.

Wat is EPA (Energieprestatieadvies)?

EPA is een Energieprestatieadvies voor eigenaren en huurders van bestaande woningen om energie te besparen. EPA is dus niet anders dan een maatwerkadvies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning.
In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendementsketels of dakisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend. Het is verstandig om voor een verbouwing, klus of reparatie een EPA te laten uitvoeren.

Wat is EPC?

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft de energieprestatie van een (nieuwbouw)woning of utiliteitsgebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag.

Wat is een passief woning?

Passiefhuizen zijn zeer goed geïsoleerde woningen met een zeer kleine verwarmingsinstallatie (het energieverbruik voor verwarming is minder dan 15 kWh/m² per jaar). . Met het vermogen van een strijkijzer (1.000 à 2.000 W) blijft een passiefhuis ‘s winters warm. Bij de meest extreme buitencondities is er echter wél een actieve verwarmingsbron,nodig, deze kan bijvoorbeeld opgevangen worden door het plaatsen van een kleine radiator of convector in de leefruimte of badkamer.  De gunstige resultaten worden bereikt door een ver doorgedreven isolatie, (doorgaans 20 cm in de vloer, 25 à 35 cm in de muren en 40 à 45 cm in het dak), een compacte bouwwijze, een aangepaste oriëntering, het oordeelkundig aanwenden van glaspartijen (driedubbel), een totale luchtdichting, eventueel gebruik van zonne-energie, en een uitgekiend ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Het totaal energieverbruik van een passiefhuis ligt 75 procent lager dan bij een klassiek gebouwde woning. Een belangrijke besparing van geld én energie. Passiefhuizen worden aan een grondige controle onderworpen, vooraleer ze een passiefhuiscertificaat toegekend krijgen. De aanzienlijke besparingen zorgen op langere termijn echter voor een terugverdieneffect van de investeringen. Isolatiepeil K < 15.

Wat zijn lage Energiewoningen ?

Volgens de Belgische wetgeving echter, spreken we van een lage energiewoning wanneer de jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling beperkt blijft tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Bij een passiefhuis is dit maximaal 15 kWh/m²jaar.

VM Zinc

Wat zijn de belangrijkste redenen om VM Zinc te gebruiken voor mijn woning?

Het zink geeft meerwaarde aan uw woning en is onderhoudsvriendelijk.
Het is een natuurlijk product / patina. Recycleerbaar tot 100%. Bestand tegen de grillen van de natuur.
Zink wordt geplaatst op een houten draagstructuur of rechtstreeks op PIR isolatie met het nieuwe systeem ZINKPLUS.
Zink weeg lichter dan dakpannen.
Een dakbedekking of een muurbekleding met VMZINC® weegt tussen 6 en 12 kg/m². Een dakpan zit tussen 50 en 70 kg/m². Goed nieuws voor de verouderde dakstructuren bij renovatie of een goede manier om te besparen bij nieuwbouw. Fijne structuur, minder materie, besparing en geen verspilling van grondmaterialen.

Kunnen wij zink gebruiken voor de renovatie van onze gevels?

VMZINC® is aangewezen voor renovaties. Om bijvoorbeeld een bestaande muur te isoleren en een nieuwe baksteen muur ervoor plaatsen, moet u een uitbreiding van de funderingen voorzien. Niet met een VMZINC® muurbekleding! De VMZINC® huid wordt aangebracht op een houten draagstructuur (en de houten draagstructuur op bestaande muren bevestigd).

Is VM Zinc duurder dan andere producten?

Alle bouwproducten zijn de laatste jaren in prijs toegenomen. Zink volgt die tendens. Vaak kan u besparen op de draagstructuren, VMZINC® is veel lichter dan bakstenen en dakpannen. Bekijk niet alleen de prijs van het materiaal maar wel de prijs van het volledige dak- of gevelcomplex. Vergeet ook nooit de toegevoegde waarde die een materiaal aan uw woning geeft. VMZINC® is een budgetvriendelijke, duurzame oplossing.

Wat is het verschil tussen natuurlijk VMZINC® en QUARTZ-ZINC®?

Natuurlijke VMZINC® wordt 'bewerkt' door de natuur en zal na enkele jaren een andere tint krijgen. QUARTZ-ZINC® heeft onmiddellijk zijn juiste tint.

Wat is een Bakgoot?

Onlosmakelijk geheel met de dakconstructie en wordt in kroonlijst ingewerkt.
Niet zichtbaar van beneden (esthetisch voordeel).
Aan onderkant: bekleed met plaatmateriaal of planken.
Doorgaans breder dan hanggoten.
Kunnen betreden worden.

Wat is een Hanggoot?

Worden los tegen muurplaat of aan dakkepers aangebracht en verstevigd met beugels.
Goedkoper dan bakgoten.
Belangrijk: beugels moeten stevig zijn, moeten regelmatig gecontroleerd worden.
Verschillende vormen: geprofileerde (stevig, maar duur), halfronde (snellere afvoer dan vierkanten), vierkanten.
Goothaken met staart: worden bevestigd op de gootplank.
Goothaken zonder staart: worden op de kepers bevestigd.
Afstand tussen goothaken: 40 à 50 cm.

Wat zijn uitzettingsvoegen?

Nodig voor lange afstanden (meer dan 10 m).
Vangen uitzetting en krimp op.
Belangrijk: lekken dikwijls te wijten aan geen of slechte uitzettingsvoegen.

Hoe doe ik het onderhoud van mijn dakgoten?

Minstens een keer per jaar grondig reinigen.
Verwijder mos, bladeren en vuil.
Controleer de bevestigingsbeugels.
Nuttige accessoires: bladvangers en bolroosters.

Garantie

Wij zijn als aannemer 10 jaar aansprakelijk voor de waterdichtheid van uw dak.
De garantie bestaat daarin dat wij, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, alle lekkages die gedurende de in de overeenkomst en genoemde garantieperiode ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van het geleverde materiaal en/of van de door ons verrichte werkzaamheden, zo spoedig mogelijk zullen herstellen.
Het nakomen van de garantiebepalingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij door directe of indirecte schade, kosten en belangen uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De garantie dekt de kosten van reparatie, herlevering of vervanging, inclusief verwerkingskosten, van de door ons geplaatste materialen.
Van de garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

 • Lekkages ontstaan door mechanische of gewelddadige oorzaken;
 • Lekkages ontstaan als gevolg van overheidshandelingen;
 • Lekkages ontstaan ten gevolge van aardbeving, storm, blikseminslag en overige gevallen van overmacht.
 • Lekkages ontstaan door verlies van de samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie.
 • Lekkages ontstaan als gevolg van het niet of tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Garantieverklaring Icopal

De garantie geldt niet indien en zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
De garantie geldt niet indien nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zijn
verricht door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds.
Verschillende leveranciers leveren een eigen garantiecertificaat.